Společnost FIWA s.r.o. byla založena v roce 2008. Jednatelka společnosti se před založením společnosti věnovala finančnímu poradenství v oblasti revitalizací bytových domu již od roku 2006. Společnost zajišťuje práce související s revitalizací bytových domů, včetně vyřízení aktuálně dostupných dotačních titulů.

Od roku 2010 společnost reagovala na poptávku a vzniká samostatná společnost
FIWA servis s.r.o.
, která začíná zajišťovat komplexní správu nemovitostí.
Rozsah zajištění správy nemovitostí sjednáváme s klientem dle jeho individuálních požadavků. Ve všech oblastech klademe důraz na osobní přístup ke klientovi, se kterým se snažíme úzce spolupracovat ve všech oblastech souvisejících se správou majetku. Nabízíme komplexní zajištění správy nemovitosti a to přesně dle potřeb klienta od základní ekonomické správy domu, až po kompletní správu domu, včetně zajištění základních služeb ( úklid, údržba technologií vč. revizí, zpracování odečtů tepla a vody vč. rozúčtování, apod.).